Místo pro život

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji příliš důvodů ke spokojenosti není

I přesto, že se Ústecko umístilo na samém chvostu srovnávacího výzkumu, jsou i oblasti, které mohou místní obyvatele alespoň trochu těšit. Úplně špatné to v regionu není například se životním prostředím. Podíl zeleně a oblastí, které jsou součástí chráněných krajinných oblastí, je nadprůměrný. Investice, které směřují na ochranu životního prostředí, jsou výrazné, vypouštěných odpadních vod do kanalizací je při srovnání s většinou ostatních krajů málo. Také policistů je v kraji dostatek. Negativ je přesto bohužel daleko více. Vůbec nejvýrazněji v oblasti pracovního trhu, nezaměstnanost je vysoká, a to včetně té dlouhodobé i nezaměstnanosti mladých lidí. Podobně je na tom rozvoj infrastruktury, konkrétně velmi nízký rozvoj bytové infrastruktury, vůbec nejméně domácností je zde připojeno na internet, na poštu je to daleko. Zlepšit by si zasloužila také péče o děti a vzdělávání. Úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek je nízká, stejně jako atraktivita zdejších vysokých škol. Zájem žáků o základní umělecké školy je v rámci České republiky vůbec nejnižší. Jak ukázalo dotazníkové šetření, ani lidé sami to nevidí o nic lépe. Nespokojeni jsou se vzděláváním, infrastrukturou, rozvojem občanské společnosti, možnostmi volnočasových aktivit a stavem pracovního trhu. Jediná oblast, s níž vyslovili spokojenost, je kvalita životního prostředí v místě svého bydliště.

 


<< Zpět