Místo pro život

Víme, kde je nejlepší Místo pro život.

Rozhodli jsme se najít kraj, kde se nejlíp žije. Co nás k tomu vedlo? Chtěli jsme naznačit, že život
v regionech nemusí být limitován nedostatečnou infrastrukturou nebo omezenou nabídkou vysněné
práce. Chtěli jsme ukázat, že život mimo hlavní centra může být a také je pestrý, zajímavý a
hodnotný. Chtěli jsme současně upozornit, že si místo k životu vybíráme podle svých vlastních kritérií,
případně se na utváření vhodného prostředí sami více či méně aktivně podílíme.

Abychom nejlepší Místo k životu našli, vytvořili jsme jedinečnou metodiku hodnocení, která srovnává
jednotlivé kraje na základě 54 různých kritérií. Díky nim jsme obsáhli prakticky vše, co patří k životu, tedy pracovní podmínky, životní prostředí, péči o děti a vzdělávání, zdravotní a sociální síť, volnočasové aktivity i turismus, rozvoj infrastruktury, ale i bezpečnost a občanskou angažovanost a toleranci.

Nestačila nám ale jen statistická data. Poměřili jsme je pomyslným hodnotovým žebříčkem, který nám pomohlo vytvořit Kolegium Místa pro život – sbor osobností, jež obecně respektujeme a které si získaly naši úctu i obdiv díku tomu, co dokázaly a jak moc se angažovaly právě ve prospěch životních hodnot. Díky lidem ze světa kultury, sportu, vědy či občanské společnosti a díky důkladnému prozkoumání všech dostupných (i téměř nedostupných) dat jsme mohli na konci loňského roku říci: našli jsme nejlepší Místo pro život. Je jím Plzeňský kraj a v rámci putovní výstavy Místo pro život, která potrvá do konce června, vám chceme ukázat, proč tomu tak je.